Shims DIN988

Material:
Carbon spring steel

Shims skiver kompenserer for aksialt spill. Ved å bruke Shims kan man kompensere for aksialt spill som kan skyldes produksjons toleranser.

SHIMS DIN988 pass skiver PS
Pass skiver brukes for gradvis å kompensere aksialt spill som skyldes produksjonstoleranser

SHIMS DIN988 support skiver SS
Support skiver brukes til å kompensere et større spill